Ouderdomsverklaring

Document waarmee u kunt verklaren dat uw pand ouder is dan 2 jaar.
Dit is noodzakelijk wanneer u gebruik wilt maken van het belastingvoordeel.

copyright ccf-it.nl